V Banskobystrickom samosprávnom kraji nám vládnu papaláši s ich praktikami

Tlačová správa
Banská Bystrica, 6. júna 2017

Na stránke BBSK neboli doteraz zverejnené pridelené poslanecké dotácie pre okres Detva. Podľa kandidáta na predsedu BBSK Jána Luntera a krajského poslanca Stanislava Horníka tým súčasný župan kryje mocenské zasahovanie do kompetencií poslancov zastupiteľstva BBSK a porušovanie nastavených pravidiel.

Vďaka mediálnemu tlaku predseda BBSK nepodpísal dotácie pre strelecký klub v Detve, ktorý žiadal Peter Kulič, kandidát č.30 za stranu ĽS NS do parlamentných volieb. Strelnicu navyše vlastní krajský poslanec Miroslav Suja, ktorý sa o dotáciu najviac zasadzoval.

„Žiadosť pre strelecký klub v Detve zmizla zo sveta. Čo je ale smutné, nebol akceptovaný návrh na prerozdelenie dotácií, ktorý bol doručený riadne a včas. Došlo k jeho pozmeňovaniu, bez vedomia poslancov BBSK,“ povedal Stanislav Horník, poslanec zastupiteľstva za okres Detva. Predseda BBSK podľa neho mimo svojich právomocí a svojvoľne zasiahol do listín k zápisnici a prerozdelil poslanecké dotácie pre okres Detva proti vôli 9 z 10 poslancov, ktorí o tom mali právo rozhodovať.

Verejnosť doteraz nevie, aké prerozdelenie predseda BBSK podpísal, lebo nebolo zverejnené na stránke BBSK.

„V našom kraji sa nič nezmenilo, naďalej nám vládnu papaláši s ich praktikami. Kampaň súčasného župana bola vždy založená na kritike korupcie a teraz mu nerobí problém presadzovať dotácie pre svojich sympatizantov,“ povedal ku kauze kandidát na predsedu BBSK Ján Lunter.

„Dnes je čas, aby sme si povedali ako chceme vládnuť a hospodáriť v našom kraji. Chceme to robiť transparentne s dodržiavaním všetkých pravidiel. Chceme, aby hospodárenie bolo zodpovedné, poctivé a otvorené verejnej kontrole,“ dodal k transparentnosti Ján Lunter.

Ján Lunter spolu so svojím tímom následne predstavil niekoľko opatrení, ktoré po nástupe na župu bude presadzovať. Prvým krokom je dôsledné dodržiavania platného VZN o rozdeľovaní dotácií a nezasahovanie do právomocí poslancov zastupiteľstva. Druhým krokom je zastavenie klientelizmu na Úrade BBSK a zavedenie včas ohlásených a otvorených výberových konaní, z ktorých sa budú zverejňovať zápisnice. A tretím krokom by malo byť zavedenie etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy a zamestnancov samosprávy, aby sa predišlo situáciám keď si poslanci žiadajú dotácie na vlastnú strelnicu.

„Každý program je bezzubý, ak sa zaň nepostavia čestní a iniciatívni ľudia. Okrem Jána Luntera, ktorý postavil svoje podnikanie a život na čestnosti, sú garantmi plnenia tohto programu aj Ľubica Lapinová, držiteľka ocenenia Biela Vrana, ktorá poukázala na nekalé praktiky v Národnom lesníckom centre. Ďalej je to Jozef Bakša, dlhoročný člen Antikoru, neformálneho združenia lokálnych aktivistov bojujúcich proti korupcii na miestnej úrovni. A samozrejme sa k tomuto programu pridávam aj ja ako člen Banskobystrickej alternatívy, ktorej sa podarilo viacero nástrojov otvorenej samosprávy presadiť v banskobystrickom mestskom zastupiteľstve. Verím, že sa nám to podarí aj na župe,“ povedal na záver k programu transparentnosti Matej Bučko, člen tímu Jána Luntera – Pre dobrý kraj.

Tlačová správa vo formáte MS Word

Kontakt pre média:

Ondrej Lunter