Ján Lunter: Riešenie problému dlhodobo nezamestnaných je jednou z mojich hlavných priorít

Tlačová správa
Rimavská Sobota, 23. mája 2017

Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter predstavil na tlačovej konferencii v Rimavskej Sobote svoj plán na riešenie problému dlhodobej nezamestnanosti v kraji.

„Všetci vieme, že na mnohých miestach existujú komunity, kde rodiny žijú po celé generácie v chudobe a nevyhovujúcich podmienkach. Pre ľudí, ktorí sa narodili a celý život prežili v takýchto podmienkach, je hľadanie práce mimoriadne náročná úloha,“ hovorí Ján Lunter. Vo svojom podniku dáva príležitosť aj takýmto ľuďom, priestor na riešenie dlhotrvajúceho problému nezamestnanosti však vidí aj v kompetenciách samosprávy.

„Tu opäť nemusíme vynachádzať koleso, ale radšej sa pozrieť na úspešné programy, ktoré existujú aj na Slovensku. Pre mňa je modelovým príkladom dobrého prístupu k tejto problematike obec Spišský Hrhov, kde pán starosta Vladimír Ledecký dokázal prostredníctvom obecných podnikov a svojho podnikateľského ducha nájsť prácu pre veľkú väčšinu obyvateľov obce,“ dodáva kandidát na predsedu BBSK Ján Lunter.

Ján Lunter vidí potenciál v krajských sociálnych podnikoch. V minulosti sociálne podniky zlyhali, lebo neponúkali produkt, ktorý by sa dokázal umiestniť na trhu. Priestor je podľa Jána Luntera v sociálnom poľnohospodárstve, s umiestňovaním produktov cez regionálny distribučný systém, ktorý Lunter predstavil na nedávnej tlačovej konferencii v Muráni.

„Obrovskú príležitosť vidím práve pre naše južné okresy, kde je naša najúrodnejšia pôda. Farmárske produkty sociálnych podnikov by si navyše našli odbyt a zákazníkov v regionálnom distribučnom systéme a vytvorili tak funkčnú lokálnu ekonomiku. To znamená, že majú skvelý produkt. Prínosy sú obrovské a všestranné: práca pre dlhodobo nezamestnaných, kultivácia nášho vidieka, kvalitné domáce potraviny pre nás všetkých,“ vysvetľuje Ján Lunter.

Mikropôžičky a svojpomocná výstavba domov pre sociálne najslabších občanov

Podľa Jána Luntera sa ťažko hľadá práca, ak sa človek nemá kde umyť a dôstojne bývať. Aj preto by chcel riešiť problematiku vylúčených komunít. Na mikrokonferencii v Rimavskej Sobote vystúpila aj Ľudmila Stašáková, ktorá je koordinátorkou programu ETP Slovensko. Ten v Košickom kraji koordinuje poskytovanie malých účelových mikropôžičiek na svojpomocnú výstavbu domov v spolupráci so starostami obcí.

„Nikto pri nich nedostáva nič zadarmo a práve preto fungujú. Ľudia pritom nenadobúdajú len nové bývanie, ale aj stavbárske zručnosti. Som presvedčený, že kraj by mal preberať takéto úspešné modely a v spolupráci so starostami ich uplatňovať aj u nás,“ dodáva na záver kandidát na predsedu BBSK Ján Lunter.

Tlačová správa vo formáte MS Word

Kontakt pre média:

Ondrej Lunter