Lunter v Muráni: Prácu prinesie aj lepšia podpora turizmu

Tlačová správa
Muráň, 2. mája 2017

Ján Lunter, kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, predstavil v Muráni svoje programové priority v oblasti cestovného ruchu. Župa má podľa neho ideálne postavenie na to, aby podporovala lepšie využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva kraja. To prinesie ľuďom v obciach viac práce a ďalší rozvoj.

Na konferencii „Turizmus: Príležitosť pre prácu a rozvoj“ sa spolu s ďalšími odborníkmi zhodli na tom, že turizmus je pre Banskobystrický kraj príležitosťou, ktorá musí dostať viac pozornosti. Prináša totiž do miest a obcí rozvoj a prácu. „Náš kraj skrýva obrovský a nevyužitý turistický potenciál. Cestovný ruch v tak krásnom a rozmanitom kraji je príležitosť pre mnohých malých a stredných podnikateľov a tým aj pre vznik pracovných miest. Lenže to, čo pre ich podporu kraj robí v súčasnosti, ani zďaleka nestačí,“ povedal v Muráni Ján Lunter.

Obce častokrát nemajú zdroje na to, aby sa dostatočne venovali podpore turizmu, pre štát je tento problém príliš vzdialený. Aktívnu rolu preto musí zohrať kraj. Lunter predstavil štyri aktivity, s ktorými ako župan v oblasti turizmu začne. Prvou je podpora regionálnych produktov. „Pult plný výrobkov od miestnych producentov môže byť na každom väčšom turistickom uzle, v každom infocentre či na všetkých pumpách. Pomôžeme farmárom a remeselníkom s tým, aby sa k ich výrobkom zákazníci vedeli dostať čo najjednoduchšie a najpohodlnejšie,“ vysvetlil Ján Lunter. Na konferencii vystúpila aj Miroslava Vargová, ktorá bola pri vzniku Miestnej akčnej skupiny MALOHONT a pôsobí ako manažérka v oblasti regionálneho rozvoja v Hnúšti. „Regionálny distribučný systém by bol významnou pomocou pre miestnych výrobcov a pestovateľov. Dnes si v mnohých prípadoch ledva pokryjú minimálne životné náklady. Na takomto odbytovom poli, verím, by mohli zamestnávať aj ďalších.“

Druhou aktivitou je vybudovanie informačného systému, ktorý bude turistom prehľadne prezentovať informácie o možnostiach v jednotlivých oblastiach kraja. Má mať podobu webstránky a mobilnej aplikácie, ale aj máp a informačných tabúľ v blízkosti turistických uzlov. Turisti si budú môcť vopred naplánovať svoju cestu a na jednom mieste nájdu informácie o ubytovaní, doprave, možnostiach stravovania aj trávenia voľného času.

Lepšia dostupnosť informácií je aj východisko pre ďalšiu prioritu Jána Luntera v turizme – propagáciu Banskobystrického kraja na Slovensku aj v zahraničí. „Musíme služby a atrakcie z nášho kraja ukazovať na konferenciách či ambasádach. Nemôžeme to nechať na jednotlivých obciach, múzeách či penziónoch, musíme to robiť spoločne pre celú župu,“ hovorí.

Štvrtou prioritou je praktická pomoc pre podnikateľov aj aktívnych občanov pri hľadaní financií. Úrad BBSK musí podľa Luntera správcom pamiatok, poskytovateľom služieb, ale aj všetkým aktívnym občanom pomáhať pri hľadaní príležitosti na čerpanie z národných aj európskych fondov a tiež pomôcť s administratívou a vypracovaním projektov. „Prevádzkovatelia majú veľa práce s denným chodom a údržbou svojich zariadení, remeselníci sa chcú sústrediť na výrobu, nie na písanie projektov. Ak im túto byrokratickú bariéru pomôžeme prekonať, narastú investície do turistickej infraštruktúry, bez zaťaženia rozpočtu kraja,“ zhrnul Ján Lunter.

Ďaľej na konferencii vystúpili aj Vratko Strmeň, majiteľ siete potravín na Horehroní; Martin Kvetko z Muránskej Dlhej Lúky, zakladateľ občianskeho združenia OZ Rastúca; Anna Hríbiková, majiteľka Penziónu u Hanky v Telgráte; Veronika Rottiger, podnikateľka v oblasti cestovného ruchu v nemeckom Hamburgu; a Stanislav Rusinko, spoluautor Zákona o destinačnom manažmente.

Tlačová správa vo formáte MS Word

Kontakt pre média:

Ondrej Lunter