Prioritami Luntera sú práca, cesty a kultúrne dedičstvo

Tlačová správa
Banská Bystrica, 3. apríla 2017

Ján Lunter v pondelok 3. apríla oficiálne potvrdil svoju kandidatúru na post župana Banskobystrického kraja. Rodák z&nbspTelgártu a zakladateľ firmy Alfa Bio predstavil základné piliere svojho programu pre dobrý kraj. Ako župan sa bude sústrediť na vytváranie takých podmienok v kraji, ktoré podporia vznik pracovných miest.

Ján Lunter v pondelok 3. apríla oficiálne potvrdil, že v tohtoročných voľbách do vyšších územných celkov sa bude uchádzať o post župana banskobystrického kraja. „Všetko, na čom mi v živote záleží, je spojené s naším krajom. Tu som sa narodil, tu sme s manželkou vychovali našich 6 detí. Tu som poctivou a svedomitou prácou vybudoval úspešnú firmu. S pokojným svedomím by som si mohol užívať dobrý pocit, no neviem sa nečinne prizerať, kam sa dnes veci v kraji uberajú. Chýba dobrý plán na zveľadenie nášho kraja a čo je horšie, ľudia už strácajú nádej, že by to raz šlo inak a lepšie,“ povedal Ján Lunter pri predstavení svojich priorít.

Hlavnou prioritou je pre neho vytváranie takých podmienok v kraji, ktoré podporia vznik pracovných miest. „S tvorbou pracovných miest v našom kraji mám celoživotné skúsenosti. Dôverne poznám prekážky a námahu, ktoré sú s tým spojené, no zároveň vidím aj nádej a príležitosti,“ uviedol Lunter.

Kraj bude pod jeho vedením pracovať na tom, aby vznikol prepojený systém verejnej dopravy, ktorý uľahčí ľudom dochádzanie za prácou za najkratší čas a minimálnu cenu. Čo najrýchlejšie sa tiež musia vrátiť maximálne možné investície do opravy ciest II. a III. triedy, ktoré sú pre rozvoj regiónu kľúčové. Kraj musí podľa Luntera byť aktívny aj pri rozvoji cestovného ruchu a ochrane kultúrneho dedičstva. To, čo kraj v týchto oblastiach robí dnes, pre rozvoj ani zďaleka nestačí.

„Tak, ako pri podnikaní, aj ako župan sa budem inšpirovať osvedčenými a fungujúcimi vzormi. Pre podnety pritom netreba chodiť ďaleko do zahraničia, dobré príklady sa nájdu aj na Slovensku. Aby sme však tieto úspešné príklady aj zaviedli do života, potrebujeme na krajskom úrade manažment, ktorý skutočne rozumie tomu, čo robí. Pre mňa ako župana bude rozvoj kraja na prvom mieste,“ uzatvoril Ján Lunter.

V najbližších týždňoch bude Lunter podrobne predstavovať svoj volebný program, ako aj občiansku a odbornú kandidátku na poslancov Pre dobrý kraj.

Tlačová správa vo formáte MS Word

Kontakt pre média:

Ondrej Lunter