Okres: Zvolen
Volebné číslo: 36

Róbert Vasil

Zakladal viacero kultúrnych podujatí v meste Zvolen. Nezávislý poslanec mestského zastupiteľstva Zvolen.

Náš člen tímu a kandidát do zastupiteľstva BBSK za okres Zvolen už počas svojho pôsobenia v Slovenskej národnej galérii - Zámok Zvolen stál pri zrode viacerých dlhoročných podujatí ako Deň detí na zámku, Noc strachu a smiechu či Medzinárodný turnaj v historickom šerme.

Od roku 2004 pôsobil na Odbore rozvoja mesta Mestského úradu vo Zvolene ako koordinátor kultúrnych a športových aktivít. Systematicky spolupracoval s miestnymi subjektmi pôsobiacimi v oblasti kultúry na tvorbe štruktúry kultúrneho obrazu mesta. Z toho obdobia sa datuje vznik dlhodobo úspešných podujatí ako Zámocká hudobná jar, Jazzové námestie, Culturebox, Kinozáhrada, Ateliér pod nosom, Zvolenské hudobné povstanie a pod.

Stál tiež za zámerom vzniku divadelno-spoločenskej sály a výstavných priestorov v Starej radnici a následne zabezpečoval ich programovú vyťaženosť.

V súčasnosti, ako poslanec Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, zastáva pozíciu predsedu Komisie cestovného ruchu a kultúry a je členom Komisie mládeže a športu. Na komunálnej úrovni sa aktívne zasadzuje o systematickú tvorbu podmienok pre zmysluplné voľnočasové aktivity detí a mládeže.