Okres: Rimavská Sobota
Volebné číslo: 45

Miroslava Vargová

Manažérka Miestnej akčnej skupiny Malohont. Venuje sa projektom v regióne Malohontu.

Od roku 2003 sa venuje rozvoju vidieka a regiónu Malohont. Začínala v občianskom združení OZVENY v Hrachove, ktoré zrealizovalo desiatky projektov v obciach regiónu vrátane rekonštrukcie vodného mlyna vo Veľkých Teriakovciach. Posledných 10 rokov pôsobí ako manažérka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, v rámci ktorej pomáha pri príprave a realizácii projektov zameraných na obnovu obcí, rozvoj cestovného ruchu, podporu občianskych aktivít a regionálnych produktov pod značkou GEMER-MALOHONT. Ako dobrovoľníčka spolupracuje na realizácii rôznych podujatí v regióne.