Rozhovor s Mikulášom Pálom

Pohnime veci správnym smerom

Mohol by si nám vysvetliť, čo je dôvodom tvojho vstupu do komunálnej politiky?

Som presvedčený, že mnoho vecí sa dá robiť inými spôsobmi a aj lepšie.

Mnoho ľudí vie, že pracuješ ako mestský poslanec. Čomu ťa práca poslanca naučila?

Presvedčil som sa, že nič nie je len biele alebo čierne. Pri práci poslanca nesmie chýbať porozumenie a pokora. Neustále sa učím, ako rozumne riešiť problémy občanov a mesta.

Čomu sa ešte venuješ?

Som živnostník v oblasti služieb, odborný garant denného stacionára Margarétka pre telesne a zdravotne postihnutých, herec v ochotníckom divadle Paradajz pikčr, občiansky aktivista (protest za zachovanie oddelení v banskoštiavnickej nemocnici, úspešná petícia za obnovenie rýchlej lekárskej pomoci v Banskej Štiavnici, náprava nápisu na hrobe na Kalvárii) a mám aj množstvo iných aktivít.

Ľudia tvrdia, že ich politika obrala o ilúzie. Aký je tvoj pohľad?

Myslím si, že v našom meste to nie je až také zlé, aby som prišiel o ilúzie. Vždy je potrebné za názormi a činmi ľudí hľadať aj ich motiváciu a dôvody.

Aké hodnoty ponúkaš ako poslanec, ktorý bude zastupovať naše mesto na župe?

Čestnosť, férovosť, pomoc sociálne slabším. Chcem byť aktívny a otvárať témy, ktoré náš región trápia alebo sú dlhodobo zanedbané.

Vysvetli, aké sú základné témy tvojho programu.

Zameriavam sa na funkčnú verejnú dopravu, službu mestám a obciam, školstvo a jeho prepojenie s reálnym životom, majetok BBSK a na sociálnu oblasť.

Ako vnímaš predvolebnú atmosféru v kraji?

Voľby prinášajú množstvo aktivít. Zmysluplných, ale aj úplných prešľapov. Samozrejme, zviditeľniť sa treba. Ale ľudia sa opiť rožkom nedajú. Ak ste celý čas nič nerobili a odrazu sa budete tváriť, že ste všade boli a všetko viete, tak sa môžete akurát strápniť. Tím nezávislých kandidátov, v ktorom pôsobím a zastrešuje ho Ján Lunter, je plný šikovných ľudí. Nie sú to kandidáti, ktorých vidíte, len keď prichádzajú voľby. A čo je podstatné, hovoria za nich aj výsledky. Priznám sa, potešilo ma, že ma oslovili.

Tím Jána Luntera mi dáva šancu naplniť môj program a pohnúť Štiavnický región správnym smerom.

Pomenuj tri kľúčové problémy mesta a obcí, vysvetli, ako by si ich riešil.

Turistický priemysel, vytvára pracovné miesta. Okrem toho sa v našom meste rekonštruujú historické budovy, ktoré by bez tohto vplyvu chátrali ďalej. Na druhej strane šomreme, že nemáme kde parkovať a podobne.

  1. Čo sa týka obcí, tie by podporu turizmu potrebovali najviac. Dobrý príklad zvýšenia záujmu zo strany turistov predstavujú Štiavnické Bane. Určite im pomohlo, že majú po ruke jazerá. Ale nezaháľajú, majú vynovenú baštu a keď som sa bol pozrieť na prehliadku s výkladom bol som veľmi milo prekvapený. A tomu celému dáva zmysel ešte aj Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella. Turizmus však treba usmerňovať, myslieť dopredu a vytvárať koncepciu v celom regióne.

  2. Verejná doprava pokrivkáva. Vytvorením integrovaného dopravného systému by sa cestovanie zjednodušilo. S jedným cestovným lístkom by bolo možné cestovať po celom kraji, a to rôznymi cestovnými prostriedkami. V súčasnosti sa pri zostavovaní grafikonu dopravy nikto nepýta, ako by to najlepšie vyhovovalo, nám, občanom. Doladili by sa príchody a odchody tak, aby cestovanie verejnou dopravou malo význam a verejná doprava by potom bola efektívna.

  3. V obciach pracuje mnoho šikovných ľudí. Navštívil som všetky obce, rozprával som sa so starostami, poslancami, obyvateľmi aj chalupármi. Dokážu vyrobiť, dopestovať a dochovať. Treba im pomôcť pri predaji. Turista sa zaujíma o niečo typické, regionálne. Špeciálne predajné pulty s lokálnymi produktmi, cez ktoré môžu drobní farmári a remeselníci ponúkať svoje výrobky prinesú viac práce a peňazí do regiónu. Pulty budú k dispozícii v obchodoch, ale aj na čerpacích staniciach či na recepciách penziónov a hotelov. Práve župa by mala podporiť takúto distribúciu regionálnych výrobkov.

Často sú ľuďom nejasné kompetencie župy. Ako môže, podľa teba, župa pomôcť mestu a obciam v regióne Banskej Štiavnice?

To je pravda. Veľa ľudí ani netuší, o čom župa je, aké sú jej právomoci a čo má vlastne robiť.

  1. Verejnej doprave sme sa už venovali

  2. Školstvo produkuje absolventov, ktorí majú slabé uplatnenie na pracovnom trhu. Nedávno bola v dennej tlači informácia, že v našom meste nemá kto pracovať v službách. Keď sa čašníčky či kuchára spýtate, odkiaľ pochádzajú, tak je to od východu až po západ Slovenska. Pritom máme dve školy, ktoré vzdelávajú žiakov práve v týchto profesiách a mohli by ponúknuť dostatok kvalifikovaných pracovných síl.

  3. Každý vie, že keď niečo vlastní, tak sa o to musí starať, inak majetok chátra. Školské budovy sú toho príkladom. Aj Botanická záhrada je unikát a zaslúžila by si viac pozornosti. Oveľa viac by sa dal tento priestor využiť na oddych, spoločenské akcie, či vzdelávanie.

  4. Zlepšovať služby poskytované ľuďom, ktorí sú na to odkázaní a zvyšovať kapacitu domovov sociálnych služieb, nakoľko je nepostačujúca.

  5. Župa by mala ponúkať poradenstvo mestám a obciam v sociálnej, právnej a legislatívnej oblasti. Veľakrát by starostovia potrebovali poradiť, aby sa správne rozhodli, či vyriešili nejaký problém.

  6. Vyšší územný celok nemôže byť chápaný ako firma, čo len opravuje cesty. Musí aktívne spolupracovať a hľadať si svoje miesto v regionálnej problematike. Má sa aktívne podieľať na znižovaní nezamestnanosti v regióne, vytvárať podmienky pre rozvoj podnikania a nové pracovné miesta.