Okres: Banská Bystrica
Volebné číslo: 50

Ľudmila Priehodová

Urbanistka, venuje sa územnému plánovaniu. Nezávislá poslankyňa MsZ v Banskej Bystrici.

Do prvého kontaktu s politikou sa naša kandidátka do zastupiteľstva BBSK dostala v roku 2000. Mesto Banská Bystrica ešte za primátora Presperína predalo pozemok v strede sídliska Radvaň za 600-tisíc korún. Pozemok zmenil majiteľa a ten sa rozhodol, že obyvateľom Radvane vybuduje benzínovú pumpu na hlavnom chodníku v strede sídliska. Spolu s ďalšími aktivistami založila Ľudmila Priehodová občianske združenie Za dôstojnú Radvaň. Po dvoch rokoch investor odstúpil od svojho zámeru ešte skôr, ako Ústavný súd zrušil nezákonné územné rozhodnutie na pumpu. Keď už ako poslankyňa mestského zastupiteľstva presadzovala, aby sa pozemok vrátil späť do majetku mesta, zrazu hodnota pozemku stúpla zo 600-tisíc na 9 miliónov korún, ktoré požadoval majiteľ pozemku.

Ľudmila Priehodová je od roku 2002 nezávislou poslankyňou mestského zastupiteľstva a od roku 2006 zakladajúcou členkou klubu nezávislých poslancov Banskobystrická alternatíva (BBA). Ako urbanistka sa venuje hlavne témam územného rozvoja a ochrane životného prostredia.

Presadila, aby mesto obstaralo nový územný plán (ÚPN) ako dlhodobý strategický dokument a aktívne pripomienkovala všetky jeho etapy spracovania. Pripomienky sa týkali hlavne zámerov, ktoré ľudia odmietli v petíciách ako napr. výstavba na THK, na Urpíne, v parku pod pamätníkom SNP, pred pamätníkom SNP, zámeru prestavby občianskej vybavenosti Úsvit na polyfunkčný komplex s 22-podlažným bytovým domom, spaľovne nebezpečného odpadu na Graniari, spaľovne pneumatík v Radvani a malých vodných elektrární na Hrone. Pomáha aktívnym ľuďom, ktorí v boji o svoje práva väčšinou ťahajú za kratší koniec. Bola proti predaju verejných priestorov ako parkovisko pri mestskom úrade, nazývanom “ jama pri mestskom úrade”, bola proti predaju pozemku pod tzv. Tulipán na Radvanskej ulici, ktorý dodnes traumatizuje občanov.

Zasadila sa o to, aby poslanci zmenili zaužívaný spôsob predaja majetku mesta z hlasovania “an blok” jedným hlasovaním za celý balík predajov na samostatné hlasovanie o každom predaji, a aby sa na webovej stránke mesta zverejňovali dôležité dokumenty ako územný plán. Taktiež aby sa zverejňovali a archivovali rozhodnutia stavebného úradu. Postavila sa za to, aby boli komisie mestského zastupiteľstva sprístupnené občanom, a aby sa mesto priblížilo viac občanom.

„Chcem prispieť k zlepšeniu kvality života v našom regióne a na Slovensku, aby sa naše deti mohli vrátiť domov a našli tu slušné podmienky pre svoj život“ hovorí Ľudmila Priehodová.