Okres: Rimavská Sobota
Volebné číslo: 34

Katarína Moncoľová

Odborníčka na sociálne služby. Venuje sa deťom so zdravotným postihnutím v kraji. Žije v Hnúšti.

Jednou z dôležitých kompetencií kraja sú sociálne služby. Som rád, že mám v tíme ľudí, ktorí majú presnú predstavu, ako by sociálne služby pre obyvateľov kraja v 21. storočí mali vyzerať.

Katka Moncoľová z Hnúšte v okrese Rimavská Sobota sa dlhodobo venuje ambulantným sociálnym službám pre deti so zdravotným postihnutím. Od roku 2007 vedie Denný detský stacionár DEDESO, ktorý pomáha deťom s postihnutím dosiahnuť čo najvyššiu nezávislosť na pomoci od druhej osoby. V roku 2016 sa pod jej vedením rozšírilo poskytovanie sociálnych služieb pre rodinu so zdravotne postihnutým dieťaťom o terénnu službu včasnej intervencie v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár a Revúca.

Vďaka ľuďom ako je Katka majú aj ľudia s telesným a mentálnym postihnutím šancu na plnohodnotný život a začlenenie do komunity.

„Verím, že deti so zdravotným postihnutím si zaslúžia šancu naplno rozvinúť svoj potenciál a zapojiť sa do života medzi nami. BBSK musí urobiť ešte veľa pre to, aby sa sociálne služby stali dostupnými pre všetkých, ktorí ich potrebujú,“ hovorí Katka Moncoľová.