Okres: Revúca
Volebné číslo: 9

David Galovič

Založil občianske združenie Rastúca, zamerané na zlepšovanie situácie v regióne.

Nie je veľké množstvo mladých ľudí ochotných vrátiť sa do Revúcej po ukončení štúdia na vysokých školách mimo regiónu. Skupina mladých ľudí okolo Davida Galoviča, združených v občianskom združení RASTÚCA, však na Revúcu nezanevrela ani počas štúdií na západe Slovenska. Spolu sa snažia zlepšovať kvalitu života v regióne mesta, aby život v Revúcej bol krajším, príjemnejším a aby región zabezpečoval podmienky na lepší život v ňom.

Spolu s dobrovoľníkmi a dobrými ľuďmi organizujú akcie s rôznym zameraním. Voľnočasové aktivity pre rodiny s deťmi, akcie zamerané na kultúru, ekológiu, ale aj aktivity, ktorými prispievajú k skrášľovaniu mesta. Mimo iného sa snažia budovať občiansky aktivizmus v Revúcej a snažia sa nielen riešiť problémy bežných obyvateľov mesta, ale aj vytvárať akýsi most medzi samosprávou a občanmi. Všetky aktivity, ktoré organizujú, využívajú prírodný, historický a kultúrny potenciál regiónu.

Spolu s ďalším kandidátom Martinom Kvetkom bol súčasťou petície za obnovenie detskej pohotovosti v Revúcej, adresoval otvorený list súčasnému županovi za havarijný stav ciest v regióne.

„V regionálnej politike mi chýba komunikácia medzi zástupcami obyvateľov na volených pozíciách a samotnými obyvateľmi regiónu. Ľudia nemajú informácie o veciach, v ktorých ich zástupcovia konajú. Chýbajúca komunikácia má za následok neznalosť potrieb obyvateľov a následný nezáujem ľudí o regionálnu politiku, ktorá by mala byť k ľuďom najbližšie. Mimo toho vidím v okrese veľký potenciál v oblasti turizmu a poľnohospodárstva, ktoré by sa mohli významným spôsobom podieľať na rozvoji a raste okresu Revúca.“